Onafhankelijk advies

Deskundig advies over bouwmethodieken, energielabels en meer. Bouwkonsult denkt mee in iedere fase van een project.

Stichtingskosten
Is uw bouwplan rendabel? In Nederland wordt de som van alle kosten voor het oprichten of stichten van een bouwproject investerings- of stichtingskosten genoemd. Dat vraagt om de nodige inzichten en vakkennis. Bouwkonsult heeft de expertise in huis voor het snel en helder in beeld brengen van onder meer de ontwikkelings- en exploitatiekosten van uw bouwproject. Beslis op basis van onze onderbouwde toets of u verder gaat met uw plannen!

Energielabel

Bij de verkoop, verhuur of oplevering van een woning of utiliteitsgebouw is een energielabel verplicht. Dit energielabel laat de energieprestatie van uw pand zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De labelklassen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Maatwerkadvies energie
Het energielabel is een nulmeting of energiescan van de feitelijke situatie van de woning (EPA-W) of het bedrijfspand (EPA-U), zonder rekening te houden met het gebruik. In een aanvullend zogenoemd “maatwerkadvies” wordt daar wél naar gekeken. Het geeft bovendien inzicht in CO2-uitstoot en zicht op subsidiemaatregelen. Een maatwerkadvies krijgt u na onderzoek door een gecertificeerd adviseur. Gilbert Leemhuis helpt, adviseert, controleert en/of ontzorgt u graag waar nodig.

Op zoek naar een betrouwbare partner voor uw

Vraag een afspraak aan!

* Verplichte velden

Wij werken onder andere voor: